รู้จักภาวะ เบาหวานขึ้นตา เสี่ยงตาบอดถาวร

4 ภาวะแทรกซ้อนควรรู้จากโรคเบาหวาน

4 โรคยอดฮิตที่สามารถพบได้บ่อยในผู้ป่วยโรคเบาหวาน

เบาหวานพบได้มากในปัจจุบัน โดยส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมโดย …

4 ภาวะแทรกซ้อนควรรู้จากโรคเบาหวาน Read More »

อาการคันผิวหนังของคนเป็นเบาหวานและวิธีป้องกัน

อาการคันผิวหนังของคนเป็นเบาหวาน และวิธีป้องกัน

โรคเบาหวานคือโรคที่พบมากขึ้นเรื่อยๆ ในปัจจุบัน และผู้ป่ …

อาการคันผิวหนังของคนเป็นเบาหวานและวิธีป้องกัน Read More »

เบาหวานขึ้นตา เสี่ยงตาบอดถาวรได้

รู้จักภาวะ เบาหวานขึ้นตา เสี่ยงตาบอดถาวร

เบาหวานขึ้นตา สามารถทำให้ตาบอดถาวรได้ โดยเฉพาะในคนไข้ที …

เบาหวานขึ้นตา เสี่ยงตาบอดถาวรได้ Read More »